• Regulamin

  • Regulamin wypożyczeń książek

    

   • Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice (na karty swoich dzieci), nauczyciele oraz pracownicy administracyjni szkoły.
   • Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz do przestrzegania jego reguł.
   • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym jedną lekturę z języka polskiego).
   • Każdą książkę można wypożyczyć na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu.
   • Jeśli czytelnik bez zgody bibliotekarki przetrzymuje książkę ponad wyznaczony termin, ilość wypożyczonych dla niego tytułów ogranicza się  do jednego.
   • Uczeń przygotowujący się do konkursów ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek.
   • Nauczyciele mogą wypożyczać  książki na cały rok  szkolny.
   • Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem; zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarce.
   • W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, należy odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarkę, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zniszczonej lub zagubionej.
   • Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki  przed  zakończeniem roku szkolnego  (w wyznaczonym terminie).
   • Z księgozbioru podręcznego, czasopism i teczek tematycznych można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
   • W przypadku zmiany szkoły (lub pracy), czytelnik zobowiązany jest przed odejściem, rozliczyć się z biblioteką.
   • Wszystkie książki należy szanować

   Regulamin wypożyczania uczniom podręczników w roku szkolnym 2023-24 znajduje się w linku poniżej:

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
    • 796 987 121
    • Czarnieckiego 22
     43-100 Tychy
     Poland
   • Logowanie