• Historia szkoły

  • Nadanie w 1957 r. Tychom praw miejskich spowodowało znaczny napływ do miasta ludności poszukującej  pracy. Fakt ten wymusił, na ówczesnych władzach miasta,budowę nie tylko  nowych mieszkań, ale również  szkół.  Szkoła  na osiedlu C powstała w tymże roku, w ogromnym pośpiechu. Jej kierownictwo powierzono mgr Franciszkowi Wierze, a zastępcą został Józef Sekuła. Skład grona nauczycielskiego w dniu rozpoczęcia roku szkolnego był następujący:

   Franciszek Wiera – kierownik szkoły
   Józef Sekuła – zastępca kierownika
   Jadwiga Horczyńska
   Jadwiga Gątarska
   Zofia Władyka
   Joanna Matusiak
   Matylda Paluch
   Genowefa Kudła
   Helena Jastrzębska
   Krystyna Wiera
   Jan Poplucz
   Franciszek Wyleżuch.

   Po kilku dniach liczba dzieci wzrosła do tego stopnia, że trzeba było tworzyć dalsze, równoległe oddziały i poszerzyć skład grona nauczycielskiego. Zatrudniono więc dodatkowo: Romanę Wilk, Stefanię Topolską, Henrykę Baryłę oraz Janinę Chmiel. Liczba dzieci wynosząca z początkiem roku szkolnego 618, wzrosła w następnych miesiącach do 951. Pod koniec roku uczono w 22 oddziałach.
   27 stycznia 1969 roku w czasie wręczenia sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski, szkoła przyjęła imię Franciszka Zubrzyckiego. Uroczystość uświetnił  swoją obecnością  brat Franciszka Zubrzyckiego  – mjr Adam Zubrzycki.
   20 czerwca 1996, na Konferencji Rady Pedagogicznej, podjęto uchwałę akceptującą projekt utworzenia pierwszej klasy integracyjnej. W budynku przeprowadzono niezbędne prace remontowo – modernizacyjne dostosowujące go do potrzeb osób niepełnosprawnych. 1 września 1996 w klasie Ib integracyjnej naukę rozpoczęło siedemnaścioro dzieci, w tym pięcioro niepełnosprawnych. Realizowano w niej program autorski opracowany przez wychowawczynie tego zespołu p. p. I. Respondek i I. Sobel.
   1 września 1999 roku utworzono Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 2. Natomiast od 1 września 2017 w związku z reformą oświaty powstała Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. F. Zubrzyckiego. Z kolei 22.11.2018 uchwałą Rady Miasta Tychy zostało uchylone imię patrona szkoły Franciszka Zubrzyckiego.

   Dyrektorzy szkoły

   Franciszek Wiera 1957  - 1961
   Józef Sekuła 1961 – 1966
   Henryk Wala 1966 – 1968
   Otylia Drabik 1968 – 1971
   Halina Wojsław 1971 – 1985
   Antonina Kuczka 1985  - 1987
   Irena Liszka 1987  - 1989
   Monika Wrona 1989 – 2012
   Gabriela Marczuk 2012 – 2017
   Bożena Kawa 2017 -
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
    • 796 987 121
    • Czarnieckiego 22
     43-100 Tychy
     Poland
   • Logowanie