• Specjaliści

  W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana, przyjazna i otwarta na potrzeby dzieci kadra pedagogiczna. Większość grona stanowią nauczyciele dyplomowani. Wśród nich znajduje się wielu specjalistów:  psycholodzy, pedagodzy szkolni, logopeda, neurodologopeda, reedukator, fizjoterapeuta, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, którzy w sposób profesjonalny pomagają naszym uczniom. Prowadzimy na terenie szkoły terapię Biofeedback, terapię Warnke, terapię Tomatisa i terapię ręki a także zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne i korekcyjno – kompensacyjne.  Wielu spośród nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.
  • Biofeedback

  • Zgłoszenia dziecka do treningu dokonuje rodzic/opiekun dziecka. Wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań lub wskazanie lekarza neurologa. Ustalenie terminu treningów odbywa się po przeprowadzeniu przez terapeutę wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka.

   Metoda EEG-Biofeedback (BFB) została wprowadzona w Polsce jako forma treningu uwagi i kontroli emocji. Umożliwia ona prowadzenie treningu poprawiającego efektywność pracy mózgu ucznia i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pomaga lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, poprawia zdolność uczenia się i zapamiętywania nowego materiału. BFB jest metodą terapeutyczną wykorzystującą najnowsze odkrycia z zakresu medycyny oraz techniki komputerowej. Jej zastosowanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Terapia przebiega w formie treningowej, według zaleceń indywidualnie opracowanych w oparciu o analizę wyników badań diagnostycznych. Nasi terapeuci korzystają ze specjalistycznego sprzętu firmy Thought Technology, posiadającego certyfikat jakości ISO 13485:2003 oraz certyfikat medyczny CE.  BFB może prowadzić do poprawy np. zachowania się dziecka, wzrostu jego samooceny i wiary w siebie i swoje możliwości poprzez:
   - poprawę sprawności intelektualnej,
   - zmniejszenie impulsywności, napadów agresji i wybuchów złości,
   - poprawę kontroli emocji,
   - podnoszenie refleksyjności ,
   - poprawę kreatywności,
   - usprawnianie motoryki, ale efekty terapii  w dużej mierze zależą od plastyczności mózgu i długości trwania terapii.

   Biofeedback jest skuteczną metodą pracy z  uczniem wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in. z powodu:
   - dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii
   - zespołu zaburzeń uwagi i koncentracji, nadpobudliwości (ADD, ADHD)
   - zaburzeń pamięci; zaburzeń snu
   - trudności z rozumieniem czytanego tekstu
   - małej wytrzymałości poznawczej.

 • Terapeuci EEG-Biofeedback w naszej szkole:

   • Kawa Bożena
   • Kawa Bożena
   • Bugajska Bożena
   • Bugajska Bożena
   • Wojtal Beata
   • Wojtal Beata
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
    • 796 987 121
    • Czarnieckiego 22
     43-100 Tychy
     Poland
   • Logowanie