• Specjaliści

  W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana, przyjazna i otwarta na potrzeby dzieci kadra pedagogiczna. Większość grona stanowią nauczyciele dyplomowani. Wśród nich znajduje się wielu specjalistów:  psycholodzy, pedagodzy szkolni, logopeda, neurodologopeda, reedukator, fizjoterapeuta, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, którzy w sposób profesjonalny pomagają naszym uczniom. Prowadzimy na terenie szkoły terapię Biofeedback, terapię Warnke, terapię Tomatisa i terapię ręki a także zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne i korekcyjno – kompensacyjne.  Wielu spośród nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.
  • Warnke

  • Trening słuchowy, wzrokowy, motoryczny i lateralny w oparciu o metodę Warnkego obejmuje trzy zakresy oddziaływań:

   1. automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze wzroku, słuchu oraz zdolności motorycznych za pomocą urządzeń A4Lab – Brain Audiometr lub Brain-Boy Universal następujących funkcji:
   - próg kolejności wzrokowej
   - próg kolejności słuchowej
   - słyszenie kierunkowe
   - różnicowanie tonów
   - synchroniczne wystukiwanie rytmu
   - czas reakcji z wyborem
   - rozpoznawanie wzorca częstotliwości
   - koordynacja oko-ręka
   - selektywność percepcji
   - spostrzeganie dynamiczne.

   2. automatyzacja koordynacji półkul mózgowych poprzez trening lateralizacji za pomocą urządzenia Audio4Lab – Alpha Trainer. W trakcie treningu przeprowadzane są różnorodne ćwiczenia słuchania, śpiewania i mówienia synchronicznego w oparciu o specjalnie zaprojektowane narzędzia w postaci specjalnie nagranych płyt CD z tekstami nagranymi w tzw. stereofonii sztucznej głowy.

    3. automatyzacja słownika wzrokowego w oparciu o ćwiczenia ukierunkowane na rozwijanie i utrwalanie możliwości zapamiętywania wzrokowego prawidłowych obrazów słów.

 • Terapeuci metody Warnkego w naszej szkole:

   • Braszczok Beata
   • Braszczok Beata
   • Ryń Joanna
   • Ryń Joanna
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
    • 796 987 121
    • Czarnieckiego 22
     43-100 Tychy
     Poland
   • Logowanie