• Specjaliści

  W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana, przyjazna i otwarta na potrzeby dzieci kadra pedagogiczna. Większość grona stanowią nauczyciele dyplomowani. Wśród nich znajduje się wielu specjalistów:  psycholodzy, pedagodzy szkolni, logopeda, neurodologopeda, reedukator, fizjoterapeuta, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, którzy w sposób profesjonalny pomagają naszym uczniom. Prowadzimy na terenie szkoły terapię Biofeedback, terapię Warnke, terapię Tomatisa i terapię ręki a także zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne i korekcyjno – kompensacyjne.  Wielu spośród nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.
  • Terapia ręki

  • Terapia ręki skierowana jest przede wszystkim do uczniów, u których należy  poprawić koordynację wzrokowo-ruchowej, stabilizację mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększyć zdolności manipulacyjne dłoni.
   Cele terapii ręki: 

   • usprawnianie dużej i małej motoryki, 
   • doskonalenie postawy ciała (w tym postawy w trakcie pracy przy stole), 
   • doskonalenie stabilizacji posturalnej, obręczy barkowej i ręki (w stawie łokciowym, nadgarstku, dłoni), 
   • usprawnianie percepcji czuciowej powierzchniowej i głębokiej,
   • usprawnianie percepcji wzrokowej (w celu udoskonalenia koordynacji pracy oko – ręka), 
   • usprawnianie umiejętności manipulowania, 
   • korekcja i doskonalenie chwytu narzędzia pisarskiego, nożyczek 
   • usprawnianie grafomotoryki.

   Sygnałami, które mogą świadczyć o tym, że warto udać się na diagnozę do terapeuty ręki mogą być:

   • Nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego – nietypowe ułożenie ręki w trakcie trzymania ołówka, kredki czy długopisu, ale także nożyczek czy sztućców.
   • Nieprawidłowa siła oddziaływania narzędziem.
   • Niechęć do podejmowania czynności manualnych, korzystania z materiałów plastycznych – dzieci unikają rysowania, malowania farbami, klejenia, korzystania z mas plastycznych.
   • Niechęć podejmowania nauki pisania.
   • Problemy z czynnościami samoobsługi w codziennych działaniach, takich jak ubieranie się, zasuwanie suwaka, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek, wkładanie rękawiczek.
 • Terapeuta terapii ręki w naszej szkole:

   • Czyrwik Jolanta
   • Czyrwik Jolanta
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
    • 796 987 121
    • Czarnieckiego 22
     43-100 Tychy
     Poland
   • Logowanie