• Specjaliści

  W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana, przyjazna i otwarta na potrzeby dzieci kadra pedagogiczna. Większość grona stanowią nauczyciele dyplomowani. Wśród nich znajduje się wielu specjalistów:  psycholodzy, pedagodzy szkolni, logopeda, neurodologopeda, reedukator, fizjoterapeuta, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, którzy w sposób profesjonalny pomagają naszym uczniom. Prowadzimy na terenie szkoły terapię Biofeedback, terapię Warnke, terapię Tomatisa i terapię ręki a także zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne i korekcyjno – kompensacyjne.  Wielu spośród nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.
   • Integracja sensoryczna

   • Uczniowie biorący udział w zajęciach logopedycznych to dzieci przejawiające zaburzenia językowe (dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy, z afazją dziecięcą, niedosłuchem, niepłynnością, zagrożone autyzmem, z zespołem Aspergera, z porażeniem mózgowym, z niepełnosprawnością intelektualną), ale nie tylko. Zatrudnieni specjaliści pracują w oparciu o metodę symultaniczno – sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej, której towarzyszą specjalnie opracowane ćwiczenia ogólnorozwojowe stymulujące lewą półkulę. Dzieci podczas zajęć korzystają z pomocy multimedialnych, programu komputerowego “Logopedia” YDP oraz wielu ciekawych gier i zabaw dydaktycznych służących rozwojowi poprawnej komunikacji oraz sprzyjających aktywnemu uczeniu się.
    W gabinecie logopedycznym, oprócz terapii z dziećmi, prowadzone są również konsultacje indywidualne dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem

 • Fizjoterapeuta w naszej szkole:

   • Czyżewicz Agnieszka
   • Czyżewicz Agnieszka
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
    • 796 987 121
    • Czarnieckiego 22
     43-100 Tychy
     Poland
   • Logowanie