• Specjaliści

  W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana, przyjazna i otwarta na potrzeby dzieci kadra pedagogiczna. Większość grona stanowią nauczyciele dyplomowani. Wśród nich znajduje się wielu specjalistów:  psycholodzy, pedagodzy szkolni, logopeda, neurodologopeda, reedukator, fizjoterapeuta, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, którzy w sposób profesjonalny pomagają naszym uczniom. Prowadzimy na terenie szkoły terapię Biofeedback, terapię Warnke, terapię Tomatisa i terapię ręki a także zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne i korekcyjno – kompensacyjne.  Wielu spośród nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.
  • Psycholog szkolny

  • Do zadań psychologa szkolnego należy:
   -diagnoza przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz opracowanie działań naprawczych;
   -stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku;
   -udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającymi trudności w kontaktach z rówieśnikami;
   -prowadzenie zajęć indywidualnych, udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
   -udzielanie pomocy uczniom wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.

   Psycholog szkolny dla Rodziców:
   -udziela porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności wychowawczych;
   -prowadzi konsultacje w sprawach rodzinnych;
   -ukierunkowuje pomoc dla rodziny ze wskazaniem instytucji wspierających;
   -pomaga przy opracowaniu dokumentów formalnych

    

 • Psycholog w naszej szkole:

   • Skubida Katarzyna
   • Skubida Katarzyna
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
    • 796 987 121
    • Czarnieckiego 22
     43-100 Tychy
     Poland
   • Logowanie