• Specjaliści

  W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana, przyjazna i otwarta na potrzeby dzieci kadra pedagogiczna. Większość grona stanowią nauczyciele dyplomowani. Wśród nich znajduje się wielu specjalistów:  psycholodzy, pedagodzy szkolni, logopeda, neurodologopeda, reedukator, fizjoterapeuta, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, którzy w sposób profesjonalny pomagają naszym uczniom. Prowadzimy na terenie szkoły terapię Biofeedback, terapię Warnke, terapię Tomatisa i terapię ręki a także zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne i korekcyjno – kompensacyjne.  Wielu spośród nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.
  • Pielęgniarka

  • Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

   • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
   • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
   • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
   • sprawowanie czynnej opieki nad uczniami z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
   • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
   • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów;
   • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
   • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.
    W bieżącym roku szkolnym w gimnazjum pielęgniarki realizują dwa programy edukacyjne:
    - „Zdrowe ząbki”,
    - „Profilaktyka raka szyjki macicy”.

   Godziny przyjęć: 

   poniedziałek: 8.00 – 15.35
   wtorek: 8.00 – 15.35
   środa: 8.00 – 15.35
   czwartek: 8.00 – 15.35
   piątek: 8.00 – 11.30

    

 • Pielęgniarki w naszej szkole:

   • Łuczak Jolanta
   • Łuczak Jolanta
   • Szafron Jolanta
   • Szafron Jolanta
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
    • 796 987 121
    • Czarnieckiego 22
     43-100 Tychy
     Poland
   • Logowanie