• Regulamin

  • Każdy uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany:

     

   1. Posiadać kartę świetlicową z wyznaczonymi przez rodzica/prawnego opiekuna godzinami pobytu dziecka w świetlicy.
   2. Zgłosić wychowawcy przyjście na świetlicę (uczeń zostaje odnotowany na liście obecności).
   3. Przebywać w świetlicy w obuwiu zmiennym.
   4. Pozostawić wierzchnie okrycie i tornister w szafce.
   5. Czynnie uczestniczyć w zajęciach świetlicowych.
   6. Zachowywać się kulturalnie podczas zajęć, zabaw i spożywania obiadu.
   7. Szanować sprzęt, pomoce, dbać o zachowanie porządku i ładu po skończonej zabawie, zajęciach.
   8. Każdorazowo zgłosić wychowawcy wyjście ze świetlicy.
   9. Podczas obiadu nie używać zabawek, które zakłócają spożywanie posiłku (skakanki, piłki, paletki itp.).
   10. Starannie odrabiać lekcje i uczyć się samodzielnie, korzystając z pomocy wychowawców.
   11. Słuchać uważnie, gdy ktoś do niego mówi.
   12. Problemy rozwiązywać poprzez rozmowę lub zgłosić wychowawcy świetlicy,
   13. Używać telefonu komórkowego tylko i wyłącznie w celu zadzwonienia do rodzica/opiekuna.

    

   Regulamin wyjść na podwórko:

    

   1. Na podwórko szkolne wychodzimy zawsze pod opieką wychowawcy.
   2. Przebywamy tylko na terenie wyznaczonym przez nauczyciela.
   3. Przed wyjściem na podwórko samodzielnie się ubieramy - stosownie do pogody i pory roku.
   4. Zgłaszamy nauczycielowi chęć powrotu do świetlicy - nie oddalamy się bez pozwolenia.
   5. Podczas zabawy na podwórku wykorzystujemy sprzęt udostępniony przez nauczyciela świetlicy bądź korzystamy z własnych (przyniesionych z domu) zabawek.
   6. Korzystamy z urządzeń znajdujących się na podwórku szkolnym tylko za zgodą nauczyciela.
   7. Bawimy się bez kłótni i bójek, zwracamy się do siebie w kulturalny sposób.
   8. Wychodząc na podwórko, zabieramy ze sobą - za zgodą wychowawcy - jedzenie i picie.
   9. Po powrocie z podwórka obowiązkowo myjemy ręce.
   10. W przypadku łamania regulaminu i braku reakcji na prośby i polecenia nauczyciela, uczeń wraca z podwórka na świetlicę.

    

    

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
    • 796 987 121
    • Czarnieckiego 22
     43-100 Tychy
     Poland
   • Logowanie